کمپین ما اجازه نمیدهیم .....

کمپین ما اجازه نمیدهیم ....

همگام با اقشار و بسیجیان سراسر کشور عزیز اسلامی و در حمایت از بیانات اخیر حضرت امام خامنه ای مد ظله العالی ، اردوگاه راهیان نور شهید حبیب اللهی اهواز اقدام به تشکیل کمپینی با عنوان ما اجازه نمیدهیم رهبر تنها بماند نمود .

 

دیدگاه ها

درووود درود… .

ارسال نظر