برگزاری حلقه صادقین

جلسه حلقه صادقین با حضور فرماندهی محترم اردوگاه و تمامی اعضاء جهت حفظ و بالا بردن شعائر دینی و اسلامی در مراحل کاری و زندگی کارکنان در اردوگاه شهید حبیب الهی برگزار گردید .

ارسال نظر