استقبال و پذیرایی با شکوه

استقبال و پذیرایی با شکوه

اردوگاه شهیدحبیب الهی اهواز جهت استقبال و پذیرایی با شکوه از زائرین محترم راهیان نور دانش آموزی با تلاش ها و پیگیری های مستمر فرماندهی محترم اردوگاه و پرسنل خدوم در حال آماده سازی اردوگاه و محل رزمایش می باشد .

ارسال نظر